Hoofdstraat 53-9 0 ong 9431 Westerbork

90 m2 3 kamers

433.000,-

WESTERBORK – BORKER STAETE
KOOPSOM: vanaf € 433.000,- tot € 497.000,- v.o.n.

Om u vrijblijvend te v.v. de gewenste informatie bent u zonder afspraak welkom op onze inloopmomenten op:
Vrijdag 16 juni van 16.00 – 17.00 uur
Vrijdag 23 juni van 16.00 – 17.00 uur
Vrijdag 30 juni van 16.00 – 17.00 uur

BESCHIKBAAR: bouwnummer 2, 3, 7, 8, en 11
VERKOCHT: bouwnummer 1, 5, 6 en 10
OPTIE: bouwnummer 9 en 12

Bouwnummer 2: koopsom € 483.000,- v.o.n.
Bouwnummer 3: koopsom € 483.000,- v.o.n.
Bouwnummer 7: koopsom € 444.000,- v.o.n.
Bouwnummer 8: koopsom € 479.000,- v.o.n.
Bouwnummer 11: koopsom € 444.000,- v.o.n.

BORKER STAETE
Duurzaam, comfortabel én luxe wonen in een appartement, midden in het groene Drenthe? Met het bijzondere project Borker Staete komen al uw woonwensen uit! Dit complex biedt twaalf nieuwbouw koopappartementen, fantastisch gelegen in de historische kern van het mooie Westerbork. Alles nieuw, alles luxe afgewerkt. Helemaal naar uw wensen.

WESTERBORK
Hoe groen én gezellig wilt u wonen? Westerbork ligt midden in de groene gemeente Midden-Drenthe, waar prachtige natuurgebieden en gezellige dorpjes en steden elkaar afwisselen. Het kenmerkende esdorpenlandschap rondom Westerbork, met hooggelegen dorpen met brinken, essen, houtwallen en laaggelegen weide- en hooilanden, is met name gevormd gedurende de voorlaatste ijstijd.

De omgeving van Westerbork barst van het natuurschoon. Er zijn tal van bos- en heidegebieden. Staatsbossen vindt u in Hooghalen, Grolloo en Schoonloo. Ten zuiden van Westerbork ligt het Mantingerzand, een uniek uitgestrekt stuifzandgebied. Rondom Westerbork kunt u heerlijk wandelen, fietsen of genieten van alle activiteiten en bezienswaardigheden die deze streek u biedt. Ook als het gaat om vervoer is Westerbork gunstig gelegen: er is een uitstekende aansluiting op het weggennet (de A28 en de N381) en het spoor (station Beilen).

ZORGELOOS WONEN IN MOOI WESTERBORK
In deze prachtige omgeving wordt het bijzondere nieuwbouwproject Borker Staete gerealiseerd. Borker Staete is een complex met twaalf koopappartementen op een ideale locatie: aan de hoofdstraat in Westerbork, midden in de historische kern van het gezellige en door toeristen veelvuldig bezochte dorp. Westerbork is een relatief klein dorp met ca. 5.000 inwoners. Hier groet men elkaar nog op straat! U zult zich hier al snel thuis voelen.

Uw appartement krijgt een gunstige ligging op de zon en een klassieke uitstraling, die past bij de rest van de historische kern van Westerbork. Hier geniet u van de vrijheid van een appartement en de gezelligheid en dynamiek van een bestaand dorp, maar profiteert u tegelijkertijd ook van de voordelen van nieuwbouw. Ideaal!

DRENTHE- WESTERBORK – BORKER STAETE
Westerbork is een dorp met uitstekende voorzieningen en een rijk verenigingsleven. Er zijn diverse lokale ondernemers actief met elk hun specialiteiten en ook de landelijke ketens ontbreken niet. Naast de prachtige omgeving vol rust, ruimte en natuurschoon, trekken ook de gezellige horecagelegenheden met bijbehorende terrassen veel lokale bezoekers én toeristen.

In Westerbork en de nabije omgeving kunt u nagenoeg elke tak van sport wel beoefenen. Qua cultuur vindt u er een bibliotheek en ook zijn er diverse verenigingen op het gebied van muziek, zang en dans. In dit dorp is de gemeenschapszin nog groot, wat zich vertaalt in gezelligheid op straat, maar ook in het grote aantal vrijwilligers.

DE APPARTEMENTEN
Het project Borker Staete omvat twaalf royale driekamerappartementen. Uiteraard is in het ontwerp rekening gehouden met een zo gunstig mogelijke ligging van de ramen, waardoor u straks kunt genieten van een optimale daglichtinval. Elk appartement heeft een ruime living met woon- en keukengedeelte, een badkamer (casco), twee slaapkamers en een bijkeuken/berging. Uw appartement beschikt daarnaast over een eigen buitenruimte, parkeerplaats en garagebox.

OPTIES
Uw appartement wordt aangeleverd compleet met modern. Het prettige aan dit nieuwbouwproject is dat u deze desgewenst helemaal naar uw eigen wensen kunt aanpassen. U kunt dus uw eigen droomkeuken laten installeren!

Wilt u meer weten over alle opties? Vraagt u gerust naar de mogelijkheden voor de inrichting van uw appartement. Wij zijn enthousiast en vertellen u er graag meer over!

GASLOOS EN GROEN
U zit er warmpjes bij in uw appartement! Bovendien bent u straks helemaal klaar voor de toekomst. Naast een hoge mate van comfort blinkt uw appartement namelijk ook uit in duurzaamheid. Het appartementencomplex Borker Staete wordt duurzaam gebouwd en is volledig gasloos. Uw appartement wordt voorzien van een installatie met warmtepomp, vloerverwarming en HR++ beglazing. Gasloos wonen betekent bovendien dat u geen enkele last zult hebben van de torenhoge gasprijzen! Goed voor de natuur én voor uw portemonnee.

KOOPSOM V.O.N.
De koop-/aanneemsom voor het appartement is ‘vrij op naam’, hetgeen inhoudt dat hierin onder meer zijn begrepen:
• de grondkosten c.q. het aandeel daarin;
• de bouwkosten;
• eventuele stijging van loon- en materiaalkosten;
• btw tegen het tarief van 21% (eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend);
• verzekering tijdens de bouw;
• honoraria voor architect, constructeur en overige adviseurs;
• verkoopkosten;
• gemeentelijke leges voor de omgevingsvergunning;
• aansluitkosten per appartement voor montage water, riool en elektra;
• voorbereiding aansluitpunten in de meterkast voor CAI;
• kosten notariële overdracht en kadastrale inmeting;
• kosten van splitsing in appartementsrechten;
• kosten voor gebruik van water, warmte en elektra tot aan de dag van oplevering.

Niet tot de koopsom (voor rekening van koper) behoren:
• kosten voor het aangaan van een hypothecaire geldlening;
• kosten voor het aangaan van abonnementen en leveringscontracten;
• kosten voor het eventuele meerwerk;
• rente over grondkosten en vervallen termijnen volgens de koop-/ aannemingsovereenkomst.

OVERDRACHT APPARTMENTSRECHTEN + GRONDAANDEEL EN BETALING KOOPSOM
Na het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst en nadat de (hypothecaire) financiering is geregeld ontvangt u van de notaris een uitnodiging voor het ‘passeren’ van:
• de akte van eigendomsoverdracht van het betreffende grondaandeel en levering van het appartementsrecht;
• de hypotheekakte betreffende uw lening van een geldgever (indien van toepassing).
Bij de uitnodiging ontvangt u tevens een afrekening waarop het totale, op die dag verschuldigde, bedrag is vermeld. Uit deze afrekening blijkt tevens welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldverstrekker en welk bedrag u eventueel zelf (tijdig) aan de notaris dient over te maken.
De nota’s voor de later verschuldigde termijnen ontvangt u van Hofstra Hulshof Bouw B.V. per mail. Deze dient u zo spoedig mogelijk voor akkoord door te sturen naar uw geldgever, die vervolgens voor betaling dient zorg te dragen.

VERENIGING VAN EIGENAREN (VvE)
Het appartementengebouw wordt door middel van een wettelijk verplichte ‘akte van splitsing’ door de notaris verdeeld in een aantal zogenoemde ‘appartementsrechten’. In deze akte van splitsing kunt u lezen welke regels en voorwaarden er komen kijken bij een appartementsrecht. Wij adviseren u hier kennis van te nemen. Als koper van een appartement bent u eigenaar van zo’n appartementsrecht en bent u daardoor mede eigenaar van het hele gebouw. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de verschillende eigenaren wordt de Vereniging van Eigenaren (hierna te noemen VvE) opgericht. Iedere eigenaar van een appartementsrecht is van rechtswege verplicht lid van deze vereniging. Uit de leden wordt een ‘bestuur’ (voorzitter, secretaris en penningmeester) gekozen die de VvE zal vertegenwoordigen naar de administratief bestuurder/beheerder. De dagelijkse gang van zaken, zoals het laten verrichten van onderhoud en reparaties, alsmede de uitvoering van de bepalingen van de statuten en de door de vereniging te nemen besluiten, waaronder be- en verrekening van kosten, zal in handen worden gelegd van een administratief bestuurder/ beheerder. Deze is volledige verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de VvE. De eerste twee jaar na de oplevering zal een, door Hofstra Hulshof Bouw B.V. , nader te bepalen partij als VvE beheerder van de VvE fungeren. Na deze twee jaar kan de VvE besluiten een andere beheerder in te schakelen. Hofstra Hulshof Bouw B.V. opent een bankrekening bij de Rabobank. Deze bankrekening staat op naam van de VvE.

HOE GAAN WE OM MET VERHUUR BINNEN DE VERENIGING?
Volgens de splitsingsakte is verhuur toegestaan (art. 37 modelreglement 2017). Een eigenaar dient
toestemming te vragen van de vereniging voor verhuur. Dit gebeurt middels een gebruikersverklaring.
Door een gebruikersverklaring te ondertekenen committeert de huurder zich aan de geldende regels
en afspraken zoals beschreven de splitsingsakte, modelreglement en een eventueel toekomstig
huishoudelijk reglement. Vanuit de vergadering komt het verzoek om afspraken over verhuur goed
vast te leggen in een huishoudelijk reglement.

SERVICEKOSTEN EN ENERGIEKOSTEN
Door de VvE worden alle kosten, die samenhangen met het onderhouden en instandhouding van het appartementengebouw voldaan. Als lid dienen de eigenaren zorg te dragen dat de VvE over een vermogen beschikt om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen; voor directe betalingen en door middel van reserveringen voor betalingen in de toekomst. Door het betalen van een veelal maandelijkse bijdrage aan de VvE (hierna te noemen servicekosten) wordt aan deze verplichting voldaan
De servicekosten worden berekend op basis van onder andere de volgende te verwachten kosten en reserveringen:
• uitgebreide opstalverzekering (inclusief glasdekking);
• wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de VvE;
• rechtsbijstandverzekering;
• taxatie;
• onderhoud en verplichte keuringen van bijv. de lift en overige installaties;
• onderhoud en schoonmaak van de algemene ruimtes;
• verbruik stroom etc. ten behoeve van algemene voorzieningen en algemene ruimtes;
• reserveringen groot onderhoud;
• administratiekosten en meteropnamekosten.

De servicekosten worden door de VvE vastgesteld. Op basis van ervaringscijfers en te verwachten kostenposten zal voor de eerste beheerperiode een concept begroting worden opgesteld, die te zijner tijd zal worden verstrekt. De energiekosten worden berekend op basis van de te verwachten kosten en reserveringen voor verbruik- en vastrechtkosten van elektra en water.

OPLEVERING VAN HET APPARTEMENT
De appartementen worden compleet opgeleverd, exclusief sanitaire voorzieningen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, in overleg met de aannemer, een keuze te maken uit meer-/ minderwerk. Voor het uitvoeren van alle meer- en minderwerk geldt een aantal criteria, te weten:
• Het kunnen uitvoeren van de gewenste verandering is afhankelijk van het stadium van de bouw;
• Individuele wijzigingen zijn niet mogelijk in de gevels (architectuur) en de constructie.

De datum en het tijdstip van oplevering worden u enkele weken van tevoren schriftelijk medegedeeld. Circa vier weken voor de oplevering krijgt u de gelegenheid om het appartement te bezichtigen voor een inmeetmoment.
Voor de oplevering wordt de verwarmingsinstallatie in bedrijf gesteld en getest.
De gehele koop-/aanneemsom dient, inclusief het saldo van eventuele bouwrente en/of meer- en/of minderwerk, vóór de oplevering te zijn voldaan. Is dit niet het geval dan wordt het appartement wel opgeleverd maar worden de sleutels niet overhandigd.
De eventueel (bij oplevering) geconstateerde gebreken dienen in het algemeen binnen 3 maand te worden hersteld.

VERZEKERING
Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert tot de dag van oplevering.

VOORBEHOUDEN
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen die ons door de architect, de constructeur en de adviseurs van dit plan zijn verstrekt. Bij het bouwen vindt veel ambachtelijk werk plaats. Daarom behoudt Hofstra Hulshof Bouw B.V. zich het recht voor architectonische, technische of constructieve wijzigingen alsmede eventuele wijzigingen voortvloeiend uit nadere eisen en wensen van overheden en/of belanghebbenden/betrokken partijen en/of nutsbedrijven ook na de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst door te voeren. Tevens is het recht voorbehouden om wijzigingen op de tekeningen en/of technische omschrijving door te voeren, waarvan de noodzakelijkheid of wenselijkheid bij de uitvoering blijkt, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van het appartement. Relevante wijzigingen in afwijking op de verkoopdocumentatie zullen tijdig bekend gemaakt door middel van een staat van wijzigingen via de mail.
De hier bedoelde wijzigingen geven geen van de partijen enig recht tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten. In de gevels zijn geen bijzondere voorzieningen opgenomen voor het aanbrengen van onderdelen die trekkrachten op het metselwerk uitoefenen, zoals bijvoorbeeld zonneschermen, airco-units e.d. Afhankelijk de aard van deze onderdelen kan het noodzakelijk zijn om aanvullende voorzieningen te nemen om schade aan het metselwerk te voorkomen. Op schade aan de gevels en aanliggende constructie, veroorzaakt door het zelf aanbrengen van onderdelen waarbij het metselwerk op trek wordt belast, wordt geen garantie gegeven. De invulling van het gehele terrein gebeurt door Hofstra Hulshof Bouw B.V. De situatietekening is gebaseerd op de laatst bekende gegevens en kan nog wijzigen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

IMPRESSIES EN TEKENINGEN
De ‘artist impressies’ in de verkoopbrochure en op de voorzijde van de verkoopbrochure geven een impressie. De reële kleuren van gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hier van afwijken. Monsters van gevelstenen en dakpannen zijn te bezichtigen bij de verkopende makelaar. De in de tekeningen genoemde maten zijn ‘circa’ maten en kunnen licht afwijken. Uiteraard zullen de aangegeven maatvoeringen zo nauwkeurig mogelijk worden aangehouden. Omdat wordt gewerkt met natuurlijke materialen kunnen kleine maatafwijkingen voorkomen. Dit kan niet worden voorkomen en kan geen aanleiding geven tot klachten of weigeren van de oplevering. Bij de maatvoering tussen de wanden is nog geen rekening gehouden met wandafwerking, zoals wandtegels, spuit- of schilderwerk. Daar waar op de tekeningen huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding etc. staan aangegeven is dat uitsluitend gedaan ter illustratie. De plaats van de hemelwaterafvoeren kan, na uitwerking van de plannen, nog wijzigen.

SCHOONMAAK
De appartementen worden ‘bezemschoon’ opgeleverd. Uitzonderingen daarop zijn sanitair, tegelwerk (mits in opdracht verkregen door meerwerk) en beglazing, deze worden nat gereinigd opgeleverd. Het bij het gebouw behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

* De ingevulde kenmerken bij deze aanmelding zijn van appartement nr. 7.

Kenmerken

 • Vraagprijs 433.000,-
 • Status Beschikbaar
 • Aanvaarding In overleg
 • Bouwvorm Nieuwbouw
 • Bouwjaar 2023
 • Soort dak Plat dak
 • Woonoppervlakte 90 m2
 • Inhoud 252 m3
 • Aantal kamers 3
 • voorziening Mechanische ventilatie, Glasvezel kabel
 • ligging In centrum, In bosrijke omgeving
 • Energielabel A_PPP

Nieuwsgierig naar meer?

433.000,-

Plan snel een bezichtiging of neem contact op!