te huurSTADSKANAAL
Hoogveen 7 -9

€ 268,- per m2 per jaar.